Czytelnik Radzimy.co pyta:

Czy meldunek jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd?

Czy jeden współwłaściciel bez zgody innych może zameldować w domu obce osoby? Czy byłaby to czynność przekraczająca zwykły zarząd?

Nie tylko może, ale wręcz musi. Z tym, że pytanie nie jest do końca dobrze postawione. Zgodnie z ustawą meldunku dokonuje osoba, której on dotyczy. Czyli zameldować możemy siebie, a nie jakieś inne osoby.

W istocie pytanie dotyczy okoliczności, o których mowa w art. 9 pkt. 2a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Stanowi on, że osoba meldująca się na pobyt stały lub trwający ponad trzy miesiące ma obowiązek przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz dokument potwierdzający ten tytuł prawny.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być np. umowa najmu lub wypis z księgi wieczystej. Należy podkreślić, że chodzi tu o tytuł osoby potwierdzającej, a nie meldującego się. W tym wypadku potwierdzić należy prawo własności właściciela, a nie tych “obcych osób”.

W istocie rzeczy meldujący się może nie mieć żadnego tytułu do lokalu, w którym przebywa. W skrajnych przypadkach może nawet przebywać w nim wbrew woli i z naruszeniem praw właściciela. Jest tak, gdyż:

Potwierdzenie pobytu wymagane przepisem art. 9 ust. 2a ustawy z 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ma jedynie charakter poświadczenia faktu, a nie stwierdzenia prawa, czy wyrażenia zgodyprzez osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2010 r. II SA/Ke 221/10

Nie jest to więc oświadczenie woli. Tym samym nie może być w ogóle rozpatrywane w kategoriach czynności zarządczych. Zatem odpowiedź na pierwsze Pani pytanie brzmi: nie jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd.

Art. 29 wpomnianej ustawy stanowi natomiast, że:

Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Skoro musi, to tym bardziej może “zameldować” taką osobę.

Czy ta odpowiedź jest zrozumiała i wyczerpuje temat? Zapraszamy do pozostawienia komentarza. email hidden; JavaScript is required

Kategorie: Prawo administracyjne. Tagi: , , , , , , , , , , , , , . Autor: Tadeusz Łazurski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Tadeusz Łazurski

Jestem prawnikiem. Uwielbiam pisać prozę i kod. Dlatego właśnie w ramach Radzimy.co odpowiadam za rozwój oprogramowania i redakcję tekstów. Prywatnie mam dwa koty - Katiuszę i George'a - oraz rower.

Tadeusz Łazurski

Jestem prawnikiem. Uwielbiam pisać prozę i kod. Dlatego właśnie w ramach Radzimy.co odpowiadam za rozwój oprogramowania i redakcję tekstów. Prywatnie mam dwa koty - Katiuszę i George'a - oraz rower.

Jedna myśl nt. „Czy meldunek jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd?

 1. Czy ktoś podobnie jak ja uważa że cały ten obowiązek meldunkowy to totalitaryzm? Posłuchajcie tylko tego:

  Art. 30. 1. Dozorca domu, a jeżeli nie ma dozorcy – administrator domu, a jeżeli nie ma administratora – właściciel domu jest obowiązany zawiadomić właściwy organ wymieniony w art. 11 ust. 1 o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą w tym domu.

  2. Na terenie wsi obowiązek określony w ust. 1 ciąży również na sołtysie.

  [...]

  Art. 31. 1. Zakład pracy jest obowiązany sprawdzić przy zatrudnieniu osoby w tym zakładzie, czy dopełniła ona obowiązku meldunkowego.

  2. O niedopełnieniu przez tę osobę obowiązku meldunkowego zakład pracy jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie właściwy organ wymieniony w art. 11 ust. 1.