Czytelnik Radzimy.co pyta:

Jakie dokumenty potrzebne są do stwierdzenia nabycia spadku?

W celu ustalenia prawa do spadku po zmarłym na podstawie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku  należy złożyć wniosek do sądu spadku (jest to sąd ustalony zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego) oraz załączyć do niego następujące dokumenty:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • odpisy aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie zawierali związków małżeńskich,
 • odpisy aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawierali związki małżeńskie
 • testament spadkodawcy jeśli został sporządzony,

Od wniosku dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku pobierana jest opłata
stała w wysokości 50 zł.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Cywilnego
  • art. 628 (właściwość sądu)
  • art. 669 (wydanie postanowienia stwierdzenia nabycia spadku)
  • art. 670 (badanie kręgu spadkobierców)
 • Kodeks Cywilny
  • art. 1025  (stwierdzenie nabycia spadku)
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • art. 49 ust. 1 (opłata od wniosku)